spirgas

spirgas
spìrgas sm. (3) Š, spirgaĩ pl. (3) 1. ppr. pl. R, , Sut, KBII54, N, K, LsB163, M, Rtr, Ser, , Jd, Plšk, Št, Dg, Vdn, Lt iš spirgintų lašinių likęs gabaliukas, spirginys, čirškalas: Į košę paspirgyk spirgų̃ Jrb. Čirškina jijė spìrgus J. O man spirgų ant košės ar neduos motė? J. Spìrgo nebėrai viralu ažtrint KlbIX52(Skp). Ta Elzė vis spìrgus graibo nū bliūdo Rmč. Juk negali maitintis vien riebumynais; ir dailių riekelių reik, kad spirgini spìrgus K.Donel. Iškepti spirgai plaukia taukuose I.Simon. Laumė, veik atėjusi, pradėjo tuos spìrgus valgyt Sch200. Pry kisieliaus i smulkių spirgiùkų yra, kas noria užsidėti Žgč. Virė košę su spirgais, dar ir taukų reikia Kos89. ^ Su spirgaĩs košės nepagadysi Jrb. Spirgaĩ košės negadina Kt. Kvepia katei spirgas S.Čiurl. Nei karaliui iš debesų nekrinta į košę spirgai LTR(Vdk). Bagotam ir velnias in košę spirgais šika LTR(Lbv). Mažas spirgelis žmonis iš kelio veda (uoga) LTR(Vdk). 2. žr. spirginys 2: Davė gabaluką duonos, spirgẽlį Kls. 3. pl. žr. spirginys 3: Spìrgus sutrupina, juos iškepa ir supila viralan Arm. 4. sing. NdŽ žr. 1 spirga 2: Vėjas apstojo, spìrgas ar nekilsta tik?! Rm. Spìrgas ausis spirgina Ėr. 5. scom. NdŽ žr. spirgėlė 2.
◊ spirgų̃ gáuti būti išbartam, sumuštam: Tos bobos gãvo spirgų̃ už tą blerbalą Plv.
sudiẽ, Rùtkau, su spirgaĩs! Jrb sakoma ko netekus.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • spirgas — spi̇̀rgas dkt. Kiaušiniẽnė su spirgai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • spirgutis — spirgùtis sm. (2) 1. sing. Tv, Eig žr. spirgutė: Spirgùtis daromas iš spargintų kanapių Užv. Spirgùčio pataisys, i dažysi DūnŽ. A bulbių išvirs, spirgùčio padirbs, i paėsi Žr. Liuobam iš kanapių spirgùtį pasidirbsma – skaniai yr Pln.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kresna — kresnà sf. ppr. pl. (4, 2) 1. K.Būg, LsB368, J.Balč, TŽI371, NdŽ spirgas, išspirga: Kad ištirpsta taukai, paliekta krẽsnos (spirgai) J. Spirgas, kresnùtė KI565. Ką valgysi vakarienės, vaikeli? Ar rytykščių barščių, ar bulbių su kresnomis? Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spirgis — 1 spìrgis sm. (1) Š, NdŽ, spir̃gis (2), spirgỹs (4); Ser 1. ppr. pl. NdŽ žr. spirgas 1: Spirgiùs sudeginau, kol kiaules apejau Rod. Paspirginsiu spir̃gių į sriubą Šil. ^ Nespirgėk kap spirgỹs – ne an ledo sėdi! Rod. Kap tam prūsui – bile… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Spirkel — Spịr|kel, der; s, [(ost)preuß., vgl. lit. spìrgas = Griebe] (nordostd.): 1. Rückstand von ausgelassenem Speck; ↑Griebe (1). 2. Ausschlag am Mund, ↑Griebe (2): einen S. haben. 3. kleiner, schmächtiger Mensch: Tulla, ein S. mit Strichbeinen, hätte …   Universal-Lexikon

  • birzginys — birzginỹs sm. (3a) 1. spirgas, spirgulis, kresna: Bìrzginius deda į košę Trgn. 2. prk. karštuolis: Nežinai šito bìrzginio – birzga ir birzga anas! Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspirga — ìšspirga sf. (1) K, Alv; SD341, L300 išlydytų, išspirgintų riebalų liekana, spirgas, spirgutis: Šiemet žąsų išspirgos labai riebios Ps. Žąsienių taukų ìšspirgas valgydavom šaltas Slm. Ko prunkšti kaip išspirgų privalgęs? Pn. Pilną lėkštę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvepėti — kvepėti, kvẽpia, ėjo intr. 1. KBII168 būti malonaus kvapo, dvelkti maloniu kvapu: Kas čia taip skaniai kvẽpia? Sch216. Kvepėjo tik ką išsprogę medžiai A.Vien. Oi, siaudžia gražiai miškas, ne tik kvẽpia gardžiai A.Baran. Oras taip kvepėjo, jog… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pusspirgėlė — sf. Grž smulkus, taukais paėjęs spirgas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėkti — 1 rė̃kti, ia, ė 1. intr. SD329,404, R, N, K, J garsiai kalbėti, šaukti: Anas pradėjo rė̃kt man Pb. Šoko, dainiavo, rė̃kė, kaukė [per vestuves] Sk. Kada jie nustos rėkę? J.Jabl. Nerėk, eik šen čia in kamaraitę, aš tave uždarysu, kad ir tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”